Biroul Naţional de Statistică informează că în trimestrul II 2009 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe o persoană 1238,4 lei, fiind în descreştere faţă de trimestrul II 2008 cu 10,9%, iar faţă de trimestrul I 2009 – cu 7,5%. Această scădere a avut loc în special din cauza micşorării preţurilor la produsele alimentare incluse în coşul alimentar al minimului de existenţă.

 Valoarea maximă a minimului de existenţă revine populaţiei în vârstă aptă de muncă – 1310,6 lei, şi în special bărbaţilor – 1392,1 lei. Pentru pensionari minimul de existenţă a constituit 1059,6 lei şi reprezintă 85,6% din valoarea medie pentru totalul populaţie. 

 Veniturile disponibile lunare ale populaţiei în trimestrul II 2009 au constituit 1179,6 lei în medie pe o persoană. Co-raportul dintre veniturile medii lunare disponibile pe o persoană şi valoarea medie a minimului de existenţă a fost de 95,3%, faţă de 87,4% în aceeaşi perioadă a anului precedent. Salariul mediu lunar pe economie al unui angajat a constituit în trimestrul II anul curent 2792,5 lei, sau cu 8,1% mai mult comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent.Astfel este posibilă acoperirea minimului de existenţă pentru populaţia aptă de muncă în proporţie de 2,1 ori (în perioada respectivă a anului 2008 – 1,7 ori).

 Co-raportul dintre salariul mediu lunar şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru populaţia în vîrstă aptă de muncă diferă în funcţie de activităţile economiei naţionale. Nivelul maxim de acoperire a minimului de existenţă pentru populaţia aptă de muncă a fost atins de salariaţii din sectorul financiar –  cel minim de cei din agricultură şi silvicultură a căror salarii acoperă minimul de existenă în proporţie de 103,2%.

Valoarea medie a pensiei lunare stabilite la 1 iulie 2009 a constituit 775,0 lei, sau cu 20,4 % mai mult comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, ce respectiv face posibilă acoperirea minimului de existenţă pentru această categorie de populaţie la nivel de 73,1%, faţă de 54,1% în trimestrul II 2008. 

„În Republica Moldova coşul minim de consum a ajuns la 1.100 de lei pe lună, adică aproximativ 70 de euro. Luînd în calcul evoluţia preţurilor şi costul serviciilor, autorităţile de la Chişinău consideră că suma ar fi suficientă pentru ca o persoană să îşi cumpere alimentele şi îmbrăcămintea necesare pentru o lună şi să achite facturile” a declarat Vasile Enache, contabi.

 Majorarea co-raportului dintre veniturile medii ale populaţiei şi principalele surse de venit (salariile, pensiile), faţă de minimul de existenţă este determinată de faptul, creşterii continuie a veniturilor populaţiei, în perioada trimestrul II 2008 – trimestrul II 2009. Aceasta avut loc în condiţiile stabilităţii nivelului general al preţurilor în special a unor produse, mai cu seamă a celor alimentare, fiind înregistrată o scădere a preţurilor.

Reclame